Ga verder naar hoofdcontent

Cao Taakloon

workspacebrussels

Een cao is een akkoord tussen de vertegenwoordigers van werkgever en werknemers. In een cao worden de rechten en plichten en de individuele en collectieve relaties van werkgevers en werknemers geregeld. Sectorale cao’s worden gesloten door het bevoegde paritaire comité, in dit geval respectievelijk PC 304. De afspraken in deze cao gelden dus enkel voor die sector. Omdat artiesten vaak onregelmatig werken of een totaalbedrag krijgen dat ze mogen spreiden, wordt hun werkloosheidsuitkering bepaald op basis van het brutobedrag dat ze verdiend hebben met een taakloon. Bij taakloon telt niet het aantal arbeidsuren maar wel het loon dat voor een bepaalde taak wordt toegekend. Deze regeling, die in de plaats komt van het effectief aantal gewerkte dagen, noemen we de cachetregeling. De belangrijke voorwaarde om van deze gunstige cachetregeling te genieten is dat de artiest via een taakloon werkt. Om medewerkers met een artistieke functie te vergoeden via taakloon moet voldaan zijn aan een aantal criteria, die vastgelegd zijn in de cao Taakloon.