Ga verder naar hoofdcontent

Privacybeleid

Privacybeleid

Juist is Juist is een initiatief van Overleg Kunstenorganisaties (oKo). OKo respecteert de privacywetgeving.

Hoe verzamelt oKo persoonlijke gegevens via www.juistisjuist.be?

OKo verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen als dat noodzakelijk is voor een bepaalde dienstverlening. Bijvoorbeeld de contactgegevens van de relevante (plaatsvervangende) leidinggevenden bij een lidmaatschapsaanvraag.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt oKo via www.juistisjuist.be?

OKo verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om de community rond Juist is Juist zichtbaar te maken via www.juistisjuist.be. Het gaat daarbij enkel om gegevens die ons met toestemming werden overgemaakt.

Voor een bezoek aan www.juistisjuist.be verzamelen we geen persoonsgegevens, enkel cookies. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:

  • Onderschrijving van Juist is Juist via de ‘Meedoen’-pagina:
    • Voor organisaties: Naam, website, volledige naam van de contactpersoon en e-mailadres van de contactpersoon.
    • Voor privépersonen: Volledige naam, e-mailadres.

Wanneer en waarom verwerkt oKo persoonlijke gegevens via www.juistisjuist.be?

OKo verzamelt en verwerkt je gegevensom de community rond Juist is Juist zichtbaar te maken via www.juistisjuist.be en erover te communiceren.

OKo verwerkt deze gegevens enkel als je er expliciet de toestemming voor gaf en voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld omdat je zelf het formulier op de ‘Meedoen’-pagina invulde of omdat je ons informatie bezorgde en toestemming gaf om te gebruiken als testimonial of voor een banner.

Hoe behandelt oKo persoonlijke gegevens op www.juistisjuist.be?

We gebruiken je gegevens enkel in functie van de aangeboden dienst.

Verstrekking aan derden

We delen je persoonsgegevens enkel met dienstverleners van oKo als dat nodig is voor een vlotte dienstverlening, bijvoorbeeld voor het beheer van onze website en de hosting ervan. We werken uitsluitend met dienstverleners die de privacywetgeving respecteren. Met elk van die externe partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van je gegevens zo goed mogelijk gegarandeerd is.

We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We verkopen nooit persoonsgegevens aan derde partijen en geven ze nooit door aan derden zonder je toestemming.

Hoe lang bewaart oKo persoonlijke gegevens?

OKo verbindt zich ertoe je gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken en het doel waarvoor we ze verzameld hebben.

Bewaart oKo mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Je gegevens worden op een veilige manier behandeld. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Als er toch een voorval plaatsvindt waarbij je gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd zoals gepreciseerd in de wet.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je gegevens is beperkt. Ze hebben enkel toegang tot je persoonlijke informatie voor zover ze die nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Ik wil iets wijzigen aan de manier waarop oKo mijn gegevens verwerkt. Wat kan ik doen?

Wil je iets wijzigen aan je contact- of organisatiegegevens, neem dan contact op met info@overlegkunsten.org.

Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op met info@overlegkunsten.org.

Je kan op elk moment de persoonlijke gegevens die oKo van je verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
Als je van mening bent dat je gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Wijziging privacystatement

OKo kan zijn privacyverklaring wijzigen. In dat geval kondigen we het duidelijk aan op onze website.

Cookies

Welke cookies gebruiken we?

De cookies op onze site kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze site. Via deze cookies kunnen we bijvoorbeeld het formulier beveiligen om spam te voorkomen bij het inzenden.

Prestatie cookies

We maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om de prestaties van de site bij te houden. Op die manier kunnen we snel problemen opsporen en oplossen. Zo kunnen we aan de hand van prestatiecookies bijhouden welke pagina’s het populairst zijn. Met behulp van prestatiecookies kunnen we ook koppelingen naar andere pagina’s tonen die mogelijk voor jou interessant zijn op basis van de pagina’s die je hebt bekeken.

Functionele cookies

We maken gebruik van functionele cookies om je voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld wanneer je de voorkeuren van jouw regio-instellingen hebt gewijzigd. Dankzij het gebruik van functionele cookies kunnen we je ook andere diensten verlenen. Zo heb je de mogelijkheid om op onze site videoclips te bekijken.

Cookies van derden

Derden (zoals netwerken van adverteerders) kunnen buiten ons om gebruik maken van cookies om je van gerichte reclame te voorzien. Het gaat hier meestal om prestatiecookies of reclame- of trackingcookies. Wij hebben geen controle over deze cookies van derden. Wil je meer weten, raadpleeg dan het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde partij.

Wijzigen van browserinstellingen

Als je niet alle cookies wilt toestaan, kan je de instellingen van je browser wijzigen. Deze instellingen zijn gewoonlijk te vinden in het “Opties”- of “Voorkeuren”-menu van jouw browser. Zie voor nadere informatie hieronder of in het “Help”-menu van de browser.

Als je jouw instellingen wijzigt en cookies blokkeert, worden bepaalde functionaliteiten op onze site niet langer aangeboden en kan je onze site mogelijk niet optimaal benutten.

Nog vragen? Neem contact met ons op

Overleg Kunstenorganisaties vzw

Sainctelettesquare 19 bus 6
B-1000 Brussel
info@overlegkunsten.org
+32 (0)2 203 62 96