Ga verder naar hoofdcontent

Werk heeft waarde. Ook in de kunstensector. Kunstenorganisaties en kunstwerkers moeten juist kunnen werken: door volwaardige subsidiëring, correcte betaling, goede arbeidsomstandigheden en transparante samenwerkingen. Met Juist is Juist maak je de vertaalslag van goede bedoelingen naar concrete praktijk.

Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende en audiovisuele kunsten. Iedereen die creëert, speelt, tentoonstelt, cureert en resideert heeft dankzij Juist is Juist toegang tot informatie over juiste arbeidsrelaties. En dat voor alle betrokken partijen: opdrachtgevers en opdrachtnemers, producenten en coproducenten, presentatieplekken en bespelers.

Kennisplatform & toolbox

Juist is Juist is een kennisplatform met toolbox dat de nodige handvatten aanreikt om op basis van een gelijkwaardig partnerschap in een samenwerking te stappen. Juist is Juist houdt er rekening mee dat fair practices al naargelang de context kunnen verschillen – zonder daarbij ooit de juridische en solidaire basisprincipes ter discussie te stellen.

Juist is Juist bestaat uit twee delen:

  • Een richtinggevend kader met algemene principes en afspraken.
  • Een toolbox met instrumenten waar iedereen in de sector mee aan de slag kan en die onderhandelingsgesprekken transparanter en makkelijker kunnen laten verlopen. Tools om de principes en afspraken te realiseren dus. Het zijn toegankelijke instrumenten die alle betrokkenen empoweren om geïnformeerd aan een (artistieke) samenwerking te beginnen.

Meedoen

Wil je de principes van Juist is Juist mee uitdragen en je engagement om juist te werken kenbaar maken? Dat kan! Toon je ambitie om juist te werken via onze meedoen-pagina.