Ga verder naar hoofdcontent

Afsprakenkader Zelfstandigen (PC 304)

workspacebrussels

In het kader van VIA 3 is er een nieuw afsprakenkader voor zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de gesubsidieerde kunstensector die valt onder PC 304.

Volgens de nieuwe afspraken dient het minimum te factureren bedrag voor zelfstandige freelancers te worden berekend door het brutoloon conform de minimumbarema’s van de cao loon- en arbeidsvoorwaarden podiumkunsten en muziek voor de betreffende functie te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 1,46, exclusief btw. Deze afspraak geldt voor structureel gesubsidieerde organisaties vanaf 1 januari 2024 en voor projectsubsidies vanaf 1 juli 2024, en dit voor onbepaalde duur.