Ga verder naar hoofdcontent

Richtlijn juiste verloning beeldende kunsten

workspacebrussels

Beeldend kunstenaars hebben gemiddeld het laagste inkomen van alle kunstenaars, zo blijkt uit het onderzoek ‘Loont passie?’. Slechts 30% van de kunstenaars geeft aan dat ze vergoed worden voor het maken van eigen werk en/of voor het tentoonstellen. Bovendien verschillen de gebruiken op het vlak van vergoeding sterk tussen organisaties. Kunstenaars, freelance curatoren en organisaties maakten daarom werk van een collectieve richtlijn waar alle partijen zich in kunnen vinden. Met deze richtlijn heeft iedereen – kunstenaar, curator en organisatie – een duidelijke set aan afspraken om juiste vergoeding mogelijk te maken.

De richtlijn gaat uit van een aantal belangrijke principes:

  • Het gebruikt tijd als een parameter voor een juiste vergoeding, gekoppeld aan de loonschalen uit PC 329.
  • Er wordt een haalbaar projectbudget opgesteld door de samenwerkende partijen, waarin het afgesproken loon gescheiden wordt van andere budgetposten.
  • Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van bestaand werk in de vorm van een presentatievergoeding.
  • Er worden andere financiële afspraken gemaakt over vervoer, verzekering, aankoop en verkoop.
  • Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Deze afspraken gelden voor projecten of organisaties zonder verkoopsdoel. Om kunstenaars, curatoren en organisaties te helpen om de richtlijn om te zetten in de praktijk, bieden we ook een vergoedingscalculator aan. Daarmee bereken je een juiste vergoeding voor beeldend kunstenaars en curatoren, zowel in de vorm van loondienst als in de vorm van een honorarium voor een zelfstandige.

Bron: werkgroep Beeldende Kunsten van oKo, NICC, SOTA, Cultuurloket, een pool van kunstenaars en freelance curatoren en CAHF

Gefaciliteerd door: Kunstenpunt