Ga verder naar hoofdcontent

Cao stages

workspacebrussels

De cao Stages (ondertekend in december 2020) bepaalt de omstandigheden en voorwaarden bij het organiseren van een stage in een organisatie voor een student uit het hoger- of volwassenenonderwijs. Zo’n stage kan nooit in de plaats of ter vervanging komen van een reguliere tewerkstelling. De organisatie van het werk mag niet afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van stagiairs.

Dit zijn de belangrijkste elementen uit de cao:

  • de stage is niet bezoldigd (aangezien het geen reguliere tewerkstelling betreft);
  • de stagegever vergoedt vervoers- en andere onkosten, net zoals hij dat voor zijn werknemers doet
  • de stagegever (organisatie) is verantwoordelijk om een stagementor aan te stellen. Die waakt over inhoud en kwaliteit van de stage en maakt tijd voor begeleiding, overleg- en feedbackmoment;
  • de stagegever voorziet een stageovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen de organisatie en de onderwijsinstelling. In de overeenkomst moet een omschrijving van de stage, een inhoudelijke planning en een overzicht van de te ontwikkelen competenties opgenomen zijn;
  • de stagegever stelt na afloop een rapport op;
  • de stagegever verzekert de stagiair voor burgerlijke aansprakelijkheid en bezorgt de onderwijsinstelling een risicoanalyse van de werkplek;
  • de onderwijsinstelling verzekert de stagiair tegen arbeidsongevallen.