Ga verder naar hoofdcontent

Cao’s PC 227

workspacebrussels

Een cao is een akkoord tussen de vertegenwoordigers van werkgever en werknemers. In een cao worden de rechten en plichten en de individuele en collectieve relaties van werkgevers en werknemers geregeld. Sectorale cao’s, zoals die voor de audiovisuele sector, worden gesloten door het bevoegde paritaire comité, in dit geval PC 227. De afspraken in deze cao’s gelden dus enkel voor die sector.

Voor de relevante cao’s voor PC 227 verwijzen we door naar de website van Mediarte.