Ga verder naar hoofdcontent

“Ik leg alle afspraken schriftelijk vast”

"Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid."

Eleni Kamma’s werk meandert tussen disciplines en landen. Soms werkt ze als solo-artiest, soms zoekt ze de samenwerking op. Tegelijk is haar praktijk verankerd in het platform JUBILEE. Ze staat grotendeels zelf in voor de financiering van haar eigen projecten en is zowel vertrouwd met de positie van opdrachtgever als die van opdrachtnemer.

“Ik ben geïnteresseerd in hybride formaten en ik werk grensoverschrijdend. Pendelend tussen België, Nederland en Griekenland en tussen beeldende, audiovisuele en performancekunsten moet ik telkens opnieuw bepalen: welke fee is juist? Hoe betaal ik mijn ploeg correct? Hoeveel kan ik zelf vragen? Dat is best ingewikkeld. In verschillende disciplines zijn er verschillende praktijken gangbaar. En wat in het ene land een faire betaling is, is in het andere een aalmoes. Mijn richtsnoer is om respectvol te handelen binnen de kaders van het systeem waarbinnen ik opereer. Zo probeer ik bedragen te bepalen op basis van het belangrijkste land van productie.”

Eleni Kamma i.s.m. Shila Anaraki, RE-M-OMMEGANG (Re-M-Parade), Performance in M – Museum Leuven, Playground Festival, 2018 © Robin Zenner

Afspraken vastleggen

“In mijn samenwerkingen met collega-kunstenaars ben ik best direct. Ik spreek artiesten en freelancers aan over mijn ideeën en concepten en vraag hen of ze geïnteresseerd zijn om in een samenwerking te stappen. Als ze daartoe bereid zijn, zoek ik de nodige middelen bij elkaar. Als ik daarin geslaagd ben, kan de samenwerking starten. Ik zorg er altijd voor dat de afspraken schriftelijk vastgelegd zijn, via e-mail bijvoorbeeld. Zo weet iedereen op elk moment in het proces waar hij aan toe is. Aangezien ik de lead neem over financiële zaken, betekent dat ook dat ik op dat vlak de leider ben van het project. Daar horen ook verantwoordelijkheden bij.”

Risico’s verdelen

“Afspraken maken met een organisatie is nog anders dan wanneer je met artiesten onderling samenwerkt. Organisaties hebben meer macht dan een individuele artiest. Dat ze zich daarvan steeds vaker bewust zijn, is een positieve evolutie. We moeten samenwerkingen kunnen aangaan in gelijkwaardigheid. Dat betekent dat we risico’s eerlijk verdelen, dat ieder naar zijn vermogen zijn verantwoordelijkheid opneemt. En dat de kunstenaar goed begeleid wordt. Ik doe een aantal coproducties samen met JUBILEE vzw. Zij ondersteunen me bij de aanvraag van middelen en bieden begeleiding bij onderhandelingen. Ik maak ook deel uit van CAVEAT, JUBILEE’s traject over contracten in de kunstwereld. Ook daar is het uitgangspunt gelijkwaardigheid. Niet de opdrachtgever legt iets op, maar twee partijen werken samen.”