Ga verder naar hoofdcontent

“Van sponsoring over verzekering tot promotie, wij denken samen met de kunstenaar over het totaalplaatje”

"Elke artistieke keuze heeft ook praktische en financiële implicaties."

Met welke praktische en financiële implicaties moet je rekening houden als je beeldend werk wil tentoonstellen? Stef Van Bellingen, algemeen directeur bij kunstenplatform WARP en cultureel ambassadeur van Sint-Niklaas, begeleidt kunstenaars daarbij.

“Bij WARP, kort voor Wase Artistieke Projecten, zien we onszelf als stimulator en coach. Samen met de kunstenaar bekijken we hoe hij of zij zijn of haar artistieke ideeën kan realiseren en werken we toe naar een tentoonstelling. Natuurlijk staat bij die oefening het artistiek-inhoudelijke centraal. Maar elke artistieke keuze heeft ook praktische en financiële implicaties. Je kan die twee eigenlijk niet loskoppelen. Daarom maken die praktische beslommeringen deel uit van de inhoudelijke begeleiding die we aanbieden aan de kunstenaar. We maken ons er dus niet vanaf door gewoon een fee te betalen voor de tentoonstelling, we kijken naar het totaalplaatje.”

Haalbaarheid

“Neem de kunstenaars die in ons kunstenaarsdorp verblijven. We voorzien tijdens zo’n residentie sessies waarin we het over hun artistieke plannen hebben én waarin we die plannen samen toetsen op hun praktische en financiële haalbaarheid. Ook al beschikt WARP niet over gigantische middelen, toch kunnen we soms samen grootse zaken realiseren. Daarin zijn we creatief. Zo zoeken we bijvoorbeeld sponsoring voor materiaal en betrekken we ondersteuners.”

‘History Zero’ – Stefanos Stivopoulos © WARP

Juiste prijs

“We werken altijd samen toe naar een tentoonstelling, bijvoorbeeld voor Coup De Ville, een drie- à vierjaarlijks kunstenparcours doorheen Sint-Niklaas. Het is evident dat we de kunstenaar daarbij niet aan zijn lot overlaten. We staan in voor het transport van kunstwerken en materialen, voor de verzekering van kunstwerken, en we denken mee over promotie en communicatie. We brengen kunstenaars in contact met commentatoren, professionals die teksten voor de tentoonstelling en voor catalogi schrijven. Daarmee leggen we de kiem van wat soms een jarenlange professionele band wordt tussen kunstenaar en commentator. Hoewel dat niet centraal staat in onze werking, kan het gebeuren dat er een werk verkocht wordt. We begeleiden de kunstenaar dan bij de prijszetting en het maken van een certificaat. We suggereren hem of haar ook om een klein percentage van het koopbedrag af te staan aan WARP. Daarmee recupereren we onze kosten.”

Blijven spreken

“Soms evolueren projecten anders dan oorspronkelijk gepland. Daarom zetten we veel in op tussentijds communiceren en blijven we afspraken aftoetsen. Soms stellen we vast dat we de samenwerking voor het beoogde einde van het traject stopzetten, bijvoorbeeld als de communicatie te eenzijdig verloopt of als een project onrealiseerbare dimensies aanneemt. In dat geval vergoeden we de kunstenaar zoals initieel voorzien. Maar dat gebeurt zelden. Een aanpassing van de artistieke plannen is eigen aan de artistieke praktijk. In gesprek blijven is dat ook. Zo kom je toch tot een resultaat.”