Ga verder naar hoofdcontent

Cao Minderjarige lerenden (PC 304)

workspacebrussels

Een cao is een akkoord tussen de vertegenwoordigers van werkgever en werknemers. In een cao worden de rechten en plichten en de individuele en collectieve relaties van werkgevers en werknemers geregeld. Sectorale cao’s worden gesloten door het bevoegde paritaire comité, in dit geval PC 304. De afspraken in deze cao gelden dus enkel voor die sector.

In deze cao lees je onder welke voorwaarden en arbeidsomstandigheden jongeren in opleiding mogen werken. Minderjarige lerenden mogen immers werken in het kader van hun opleiding, op een manier die aangepast is aan de noden van de sector. Zo mogen ze maximaal 10 uur per dag presteren. Ze kunnen werken tot 24 uur en mogen twaalf zondagen per jaar werken, naast alle feestdagen.

Deze bepalingen zijn echter uitzonderingen op de algemene regelgeving en mogen enkel toegepast worden waar dat noodzakelijk en onvermijdelijk is.