Ga verder naar hoofdcontent

Het hoeft niet altijd veel te zijn. Met deze 4 heldere principes heb je alles in handen om juist samen te werken in de kunstensector. Heb je het graag concreter? Klik door naar de afspraken!

Solidariteit

We hebben een collectieve sociale verantwoordelijkheid als het over de waardering van werk en kwaliteitsvolle samenwerkingen gaat, of dat nu in een eenmalige experimentele context is of in het kader van een lange tewerkstelling in een gevestigd huis. We zijn ons bewust van de mogelijke impact van ons handelen op de positie van anderen. We streven naar een correcte vergoeding en een veilige werkomgeving voor iedereen binnen de sector. Daarbij hebben we aandacht voor diversiteit en de groeiende groep freelancers.

Transparantie

We zorgen ervoor dat we weten waarover we spreken en we komen geïnformeerd aan de onderhandelingstafel. Op die manier beginnen alle partijen in gelijkwaardigheid aan het gesprek. We zijn gedurende het hele proces van elk type samenwerking transparant tegenover elkaar over onze verwachtingen en de waardering van ieders inbreng.

Duurzaamheid

We ondersteunen elkaar om professionele en duurzame loopbanen en samenwerkingen uit te bouwen. Om aan kennis- en ervaringsopbouw te doen. Dat kan alleen als samenwerkingen gebeuren binnen de geldende kaders en onder correcte voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

Samenwerkingen ontstaan in gedeelde verantwoordelijkheid en vanuit een wederzijds vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat beide partijen elkaar leren kennen en elkaars inzet, risico en engagement op alle niveaus waarderen.