Ga verder naar hoofdcontent

Handleiding kunstenaarsstatuut

workspacebrussels

Het arbeidsprofiel van de kunstenaar is een ‘multi-job holding’ profiel (o.a. door veelheid en diversiteit aan opdrachtgevers, onzekere en onregelmatige inkomsten van diverse aard, contracten van diverse aard). Dat bemoeilijkt de opbouw van een gepaste sociale bescherming. Noch het algemene werknemersstelsel, noch het stelsel van de zelfstandige bieden de nodige oplossingen.

Daarnaast is er het kunstenaarsstatuut. Maar dat ‘statuut’ bestaat eigenlijk niet. Of toch niet zoals de statuten van de werknemer, zelfstandige en ambtenaar. Want als we het hebben over het kunstenaarsstatuut, gaat het eigenlijk over voordeelregels binnen de werkloosheid. Wat betekent het kunstenaarsstatuut en waarmee moet je rekening houden als je er zelf onder werkt of met mensen met een kunstenaarsstatuut werkt? Deze handleiding wijst je de weg.

Bron: Cultuurloket