Ga verder naar hoofdcontent

Handleiding kunstenaarsstatuut

workspacebrussels

Het arbeidsprofiel van de kunstenaar is een ‘multi-job holding’ profiel (o.a. door veelheid en diversiteit aan opdrachtgevers, onzekere en onregelmatige inkomsten van diverse aard, contracten van diverse aard). Dat bemoeilijkt de opbouw van een gepaste sociale bescherming. Noch het algemene werknemersstelsel, noch het stelsel van de zelfstandige bieden de nodige oplossingen.

Het huidige kunstenaarsstatuut wordt momenteel hervormd. Voortaan spreken we van een kunstwerkuitkering. Dit gaat over de voordeelregels voor kunstwerkers in de werkloosheidsreglementering. Een deel van de regels zijn vanaf 1 oktober 2022 van toepassing in heel België. De oprichting van de nieuwe Kunstwerkcommissie en de uitrol van de nieuwe werking staan gepland op 1 januari 2024.

Ben je artistiek, technisch-artistiek of ondersteunend artistiek aan het werk in België? Dan kom je misschien in aanmerking voor de kunstwerkuitkering.

Voor meer informatie over de nieuwe regels kan je terecht bij Cultuurloket. Cultuurloket maakte ook een stappenplan voor wie voor het eerst een kunstwerkuitkering aanvraagt.

Bron: Cultuurloket